Honderd meter

 

…is een uniek schrijfexperiment: 100 meter schrijven in een langzame lettersprint.Honderd Meter

“De 100 meter is de kortste sprintwedstrijd die door senioren op een outdoor-baan gelopen wordt.” (wikipedia)

Honderd Meter is de enige deelnemer aan deze literaire race. De race zou aanvankelijk pas starten op 1 februari 2014, maar Honderd Meter kon niet wachten en is iets eerder begonnen.

Hoeveel letters gaan er in één meter? Ofwel: het wedstrijdreglement.

Volgens de typografie geldt het volgende: 12 punten = 1 cicero = 4,512 mm. In een meter gaan 2660 punten. Als we uitgaan van een 10 punts font dan gaan er in een meter 266 karakters. Eén 10 punts letter meet ca. 3,76 mm.
Honderd meter schrijven staat dus ongeveer gelijk aan 26.600 karakters schrijven. Honderd meter schrijven in één jaar betekent dat er gemiddeld 73 letters per dag moeten worden geschreven.
(Een leesteken, nieuwe regel of spatie geldt als één karakter. Foto’s tellen niet mee, tenzij er karakters in het beeld voorkomen.)

Prijzengeld, wedstrijdleiding, doping en publiek
Er is geen prijzengeld. De wedstrijdleiding is in handen van Honderd Meter zelf. Honderd Meter maakt beperkt gebruik van wettelijk toegestane genotsmiddelen. De publieke tribune wordt bemand als Honderd Meter even uitrust (via het twitter-account: @honderdmeter).

 

Geef een reactie