Para-mol

Een tablet
op de mat.

Had de kat
opgebracht
wat ik zelf had

vergeten,
of had ik
moeten weten dat
in huis werd geleden?

Liep de pijn buitenshuis?
Opgekropt op ons pad?
Had de wereld mijn kat
zijn congé net gegeven?

241 karakters = ca. 0,91 m - Copyright © 2014 · Honderd Meter

twittermail