Labuitslagen 17 mei 2017

Op woensdagavond 17 mei 2017 vond het tweede poëzielab plaats.

Vandaag stond het snelsonnet op de agenda. Deze vorm werd veel gebruikt door Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. Daarom en door de hoge temperatuur vandaag openden we vanavond met Drieks snelsonnet “zomerzotheid“.  Na een inspiratierondje zijn we de tuin ingegaan:

De kloostertuin inspireerde Elisabeth tot een teer gedicht (klik op de titel voor het hele gedicht):

Criteria voor een snelsonnet zijn:

  • Het snelsonnet bevat een kwatrijn (4 regels) gevolgd door een distichon (2 regels).
  • Als metrum dient de vijfvoetige jambe (10 lettergrepen, afwisselend onbeklemtoond en beklemtoond).
  • Het rijm van het kwatrijn is ‘omarmend’ (rijmschema: A-B-B-A).
  • De regels van het distichon rijmen op elkaar (rijmschema: C-C) maar nooit op één van beide reeds in het kwatrijn gebruikte rijmklanken.
  • Na de laatste zin van het kwatrijn volgt een chute, zodanig dat het distichon de in het kwatrijn betrokken stelling relativeert.

Bron: Snelsonnet, wikipedia

Op honderdmeter.nl staat één snelsonnet, “Data over de brug“.