Labuitslagen 6 december 2017

In het zevende poëzielab hebben we aandacht besteed aan het rondeel.

Een rondeel is een dichtvorm waarin hele regels herhaald worden. Een rondeel telt meestal acht regels: regels 1, 4 en 7 zijn aan elkaar gelijk en regels 2 en 8.
Als een rondeel bestaat uit twaalf of dertien regels wordt het rondeau genoemd. Dan zijn meestal de regels 1, 7 en 12 of 13 dezelfde en 2 en 8.
Een rondeel kent een vast rijmschema: ABAA ABAB.

Labuitslagen:

Bronnen:

Het volgende poëzielab is uitgesteld tot het nieuwe atelier van Honderd Meter in de CultuurHoek klaar is. Naar verwachting zal dit in mei 2018 zijn.