Souvenir

‘s Middags zag zij,
weer strak in pak,
maar nog wat brak op ander vlak,
onthutst haar snelle nachttrofee.

Na twee ‘koffee’,
drie ‘cetamol,
begon het haar te dagen.

Vannacht naar trein,
op hoge hak,
het bloed verdund met tien cognac,
had zij versierd,
een snel transport,
geleend – zonder te vragen –
een bloedroodmooie wagen.

366 karakters = ca. 1,38 m. Copyright ©2016 · Honderd Meter

twittermail