Verschoning van het kleinkind van de schillenboer

Burger met een bak
vol bio
kart haar kliekjes op de stoep.
Weekstation voor vuilverwanten.
Welkompost
vooropgezet.

In de verte klinkt gerommel.
Hoor, het kreunen van de wagen.
Waar blijft het gezongen vragen naar de jasjes van mijn piepers?

https://youtu.be/cditZiexFFI?t=1m39s

Videobron: Stanley Put, YouTube

Wachten
op de achterlader*
van de volgers
van mijn vaders.
Wachten
op hun paardenkracht.

Mijn voorgeslacht had vlas en vee.
Ik heb geen kip meer
en geen kroot*;
heb enkel
deze bak, versierd, waarin
patatten zonder pel.

*Achterlader: type vuilniswagen waarbij vuilcontainers aan de achterkant geleegd worden.
*Kroot: (beet)wortel, peen, voeder- of rode biet.

489 karakters = ca. 1,83 m. Copyright ©2016 · Honderd Meter

twittermail