wereldbomen

ze staan
vijf meter
uit elkaar
vanaf de plant
op kruipafstand

ontlopen is
onmogelijk
volwassen zijn
hun volle kruinen

licht bemost
hun ruwe bast
harkerig hun
lange schaduw

zonder bloesem
zonder blad
lijkt hun aanblik onbetwistbaar
hoe hun takken over-
hellen
in gezamenlijke ruimte
hoe hun stammen elkaar neigen
in gezamenlijke grond

hoe hun wortels land aansturen
vaten vullen
knoppen voeden

hoe twee bomen
lucht omzomen
door zich dieper in te graven

Geschreven voor 4 en 5 mei.

2 mei 2023
#dichteropdeheuvelrug

twittermail