estafettegedicht

Door Cees, John, Annie, Elisabeth, Mirjam, Germa, Roeland, Wilma, Arie, Josien, Jurriaan, Marijke en Gera.
 1. Het past niet in een pictogram
 2. Het past niet op een plaatje
 3. Onbegrijpelijk, ongrijpbaar en ingrijpend is het daar
 4. en gooit jouw wereld om
 5. Corona is niet alléén het randje licht om de verduisterde zon…
 6. En meer dan ooit verlang ik naar haar licht en warmte
 7. Omarm me
 8. Ik val om
 9. Biddend vraag ik God genade
 10. Deze plaag maakt ons alleen, maar toch meer samen
 11. Raam en beeldscherm omlijsten de kwellende pijn van afstand
 12. handkussen zwaaiende vertwijfeling, nu zelfs zachte zeep bijt
 13. Onderuitgeschoffeld voel ik wat ben ik even kwijt
 14. weet ik, probeer ik, gerust in onzekerheid
 15. niet een voetnoot in de geschiedenis, wel
 16. een huismus in een uitgestelde lente te zijn
 17. Een lente waarin de vogels tot ons spreken
 18. Een lente van zorg en creatieve overvloed
 19. Sterretjes, schenk ons even
 20. Een paar straaltjes over-leven..
 21. Over leven gesproken, nog nooit zo bewust
 22. De doden brengen ons er dichterbij
 23. Met een coronascoop observeer ik het heelal,
 24. in het besef dat woorden gewichtloos zijn..
 25. Want hoe zwaar dit virus nog op ons drukken zal
 26. Het krijgt onze dromen toch echt niet klein.

Auteurs met regelnummers
Cees Oosterwijk (25+26)
John Boer (23+24)
Annie Pijnenborg (21+22)
Elisabeth de Nooij- Wessels (19+20)
Mirjam van Zweeden (17+18)
Germa Huiskamp (15+16)
Roeland Schweitzer (13+14)
Wilma Hielema (11+12)
Arie Klootwijk (9+10)
Josien Boetje (7+8)
Jurriaan Romijn (5+6)
Marijke Hoenderdos (3+4)
Gera Pronk (1+2)

 • We moeten de coronacrisis samen oplossen, daarom heb ik andere dichters op de Heuvelrug gevraagd om ieder twee regels mee te schrijven aan dit estafettegedicht, voor de inwoners van de Heuvelrug.
  Facebookbericht, twitterbericht.
  Update: Er zijn 13 dichters die schrijven.

Spelregels

 • De estafette loopt tot 6 april of stopt eerder als er ca. 24 regels geschreven zijn. Afhankelijk van de inhoud van de laatst opgeleverde regel voeg ik er nog een allerlaatste dichtregel aan toe.
 • Elke dichter reageert op de regels van zijn of haar voorgang(st)ers.
 • De lengte van een regel moet niet te lang zijn; een korte regel is fijn, maar een lange regel moet niet langer zijn dan maximaal 16 lettergrepen of 10 woorden).
 • De dichters wonen op de Utrechtse Heuvelrug en hebben vaker een gedicht geschreven.
 • De gedichte regels worden door mij verzameld en op deze pagina gezet. Als het gedicht af is, zal ik het, inclusief de namen van alle dichters, verspreiden via social media en de lokale pers. Uiteindelijk zal het op de gemeentewebsite gepubliceerd worden.
 • Het lijkt me leuk als we het gedicht met elkaar kunnen voorlezen (online), zodat ons publiek ook alle dichters kan horen, maar ik weet niet of dat lukt.
 • Elke dichter is en blijft auteur van zijn/haar eigen ingezonden dichtregels, maar elke deelnemende dichter geeft wel toestemming voor de (niet-commerciële) verspreiding van dit gedicht door de #dichteropdeheuvelrug.
 • Als je meedoet geef je toestemming voor het vermelden van je naam (als mede-auteur) en voor het publiceren van jouw regels.
 • Achtergrondinfo bij de eerste twee regels
twittermail